ELEV INFO

Elevinformasjon Fjord Trafikkskole AS


Alle elever under 25 år må gjennomføre trafikalt grunnkurs á 4 kvelder før man kan begynne å øvelseskjøre både hjemme og på trafikkskole. Trafikalt grunnkurs bevis må alltid medbringes under kjøring. Mørkekjøringsdemonstrasjon er en del av trafikalt grunnkurs. Dette er et kurs der eleven gjennom teori og forskjellige praktiske demonstrasjoner får oppleve hvordan det er å kjøre i mørket. Kurset varer én kveld og kommer i tillegg til de fire kveldene trafikalt grunnkurs består av, og alle, uavhengig av alder, må ta dette kurset.


Elever under 25 år, som ikke har tatt kurset før 31. oktober, kan ikke fortsette å øvelseskjøre mellom 1. november og 15. mars fram til kurset er gjennomført. Elever over 25 år må ha gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen og ha tatt førstehjelpskurs senest tre virkedager før førerprøven. Hvis førerprøven gjennomføres mellom 15. mars og 1. november, har kandidaten frist fram til 1. februar påfølgende år på å delta på mørkekjøringsdemonstrasjonen, da kurset kun holdes i vinterhalvåret. Elever under 25 år som har førerprøve i sommerhalvåret, har frist fram til 31.10 på å ta mørkekjøringsdemonstrasjonen.

En undervisningstimer er 45 minutter.

  • Trafikalt grunnkurs har totalt varighet på 17 timer.


Trinn 2:-


På trinn 2 jobbes det med tekniske ferdigheter som stopp, igangsetting, bakkestart og giring.

Trinnet avsluttes med første obligatoriske time, veiledningstime trinn 2 på 45 minutter.

  • Trinnvurdering trinn 2. 45 minutter


Trinn 3:-


På trinn 3 jobbes det trafikalt, og målet er at eleven skal kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. Det jobbes med plassering, feltskifte, rundkjøringer, motorvei etc. Mot slutten av trinn 3 drar eleven på Sikkerhetskurs på bane og varighet er på 4 timer. For å avslutte trinn 3 gjennomføres Veiledningstime trinn 3.9 på 45 minutter.

  • Trinn 3.10 varighet 4 timer + trinnvurdering trinn 3 varighet 1 time. Totalt 5 timer


Trinn 4:-


Nå er eleven nærmest dyktig nok til å bestå førerprøven. Da gjennomføres Sikkerhetskurs på landevei. Dette er en full dag hvor eleven møter på trafikkskolen kl.8 for halvannen time teori før man kjører i variert trafikk gjennom en hel dag. For å avslutte sikkerhetskurs på landevei må eleven delta på kurs i avsluttende landeveisteori. Trinn 4 er på til sammen 13 timer. Hvor av to timer brukes på til risikoteori. 5 timer praksiskjøring. 4 timer brukes på såkalt kartkjøring der eleven skal kjøre etter kart, kompass evt. GPS. (planlegglingstur) trinn 4 avsluttes med 2 timer teori(refleksjon).

  • Trinn 4 total varighet 13 timer

Alle nye elever må ha minst én enkelttime før vi kan sette i gang med obligatorisk opplæring da vi må vite at eleven er dyktig nok.

Skolen skal under hele opplæringen stimulere kjøreeleven til mengdetrening. Dette spesielt i forbindelse med den avsluttende opplæringen, spesielt i perioden der denne er ferdig gjennomført og fram til avleggelse av førerprøve. Dette er et satsingsområde for skolen å ha mest sikre bilførere ute på veien.

 

  • Er det noe du lurer på? Ring oss på +47 91 99 4 233

Skolereglement for Fjord Trafikkskole AS

 

Skolens undervisningsplan for teoretisk og praktisk opplæring bygger på LÆRERPLAN KL. B,

som er fastsatt av Vegdirektoratet. Skolen plikter å følge denne planen under opplæringen.

 

UNDERVISNINGSTIDER


Tidspunkt for undervisning avtales individuelt med lærer. Første ordinære time starter kl.7.00 og siste er ferdig kl.1700. En undervisningstime er 45 min.

Det blir 160 kroner tillegg utenom om ordinære tiden, helgene og rødedager.


AVBESTILLING AV TIMER


Ønsker du å avbestille timer, må dette gjøres 24 timer før kjøretimen starter. Mandags timer må avbestilles senest fredag før kl.18:00.

Timer som ikke avbestilles innen fristen må eleven betale for.

NB! Avbestilling av obligatorisk kjøring og førerprøve. Frist: 2 virkedager før avtalt tid. Dvs. at obligatorisk kjøring og førerprøve på mandag må senest avbestilles på onsdag før kl.12:00.

NB! Avbestilling av trafikalt grunnkurs.Frist: 4 virkedager før avtalt tid. Dvs.at tr.gr. begynner tirsdag kl.17.00 må avbestilling skje senest på torsdag kl.17.00.


ELEVER SOM MØTER FOR SENT TIL TIMEN


Læreren venter i 15 min. Etter denne tid betraktes timen som «ikke møtt» og eleven har ikke krav på å få kjøre resten av timen. Eleven må betale for timen.


TIMER SKOLEN MÅ AVBESTILLE


På grunn av sykdom, tekniske svikt og lignende beklager vi å måtte ta forbehold om at bestilte timer må strykes. Det vil i så tilfelle bli gitt beskjed i så god tid som mulig. Hvis lærer ikke kommer til avtalt tid, vent 15 min, kontakt deretter skolen for å avtale en ny time.


BTALING/PAKKER


Ved avtale om kjøp av pakke, skal 20% betales ved/innen oppstart, 40 % før sikkerhetskurs på øvingsbane og resten 40 % før siste kurset.

Påbegynt startpakke refunderes ikke og er ansett som påbegynt ved innbetaling og/eller første kjøretime. Pakken varighet er 24 måneder. Pakker gir ingen førerkort garanti.

Påfølgende kjøretimer betales fortløpende.

Betaling av kurs skal skje ved oppstart av kurset.

 

Jeg har lest og forstått skolereglement til Fjord Trafikkskole AS